Back

I. REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona jest prowadzona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych Centrum Szkolenia ATUT  Wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych Centrum Szkolenia ATUT. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa. Bez uprzedniej pisemnej zgody  Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych Centrum Szkolenia ATUT użytkownik strony nie może: 1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych; 2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich)

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają  charakter  informacji o oferowanych usługach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością.

Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów  Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych Centrum Szkolenia ATUT jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.  Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych Centrum Szkolenia ATUT nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny.

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem jakichkolwiek danych.

Rejestracja na kursy i płatności

Zgłoszenia na kursy i szkolenia przyjmowane są w siedzibie Stowarzyszenia lub elektronicznie poprzez system internetowy konfeo.com.

Płatności przyjmowane są w siedzibie Stowarzyszenia w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej, przelewu bankowego lub w systemie konfeo.com elektronicznie poprzez bezpieczną platformę Przelewy24.

Każdy klient może złożyć reklamację dotyczącą zgłoszenia lub płatności w formie pisemnej, będzie ona rozpatrzona niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia.

Odstąpienie od umowy i rezygnacja z uczestnictwie jest możliwa na warunkach określanych dla każdego szkolenia oddzielnie i przedstawiana w formularzu rejestracyjnym z obowiązkiem zapoznania się.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych Centrum Szkolenia ATUT

Rynek Główny 15, 32-600 Oświęcim

NIP: 5491942173

II. Polityka prywatności i plików cookies

I Postanowienia ogólne

 1. Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych Centrum Szkolenia ATUT z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Rynek Główny 15. NIP: 5491942173
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219 j. t. z późn. zm.).
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnejjednoznacznej i świadomej zgody wyrażanej przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do właściwego organu .
 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości odnośnie tożsamości osoby fizycznej składającej powyższe żądanie, administrator może zażądać dodatkowych informacji wymaganych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 6. Powyższe uprawnienia przysługujące klientowi w stosunku do Administratora mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres atut@atut.edu.pl

II Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

 • Administrator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania strony przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.
 1. Zebrane informacje wykorzystywane są jako materiał pomocniczy, niezbędny do administrowania strony www. Informacje (logi) nie są ujawniane podmiotom trzecim poza osobami uprawnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie danych informacji (logów) generowane są statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

 III Stosowane środki bezpieczeństwa przetwarzania danych

 1. Dane przetwarzane są w Zbiorze działającym w ramach systemu informatycznego. W systemie informatycznym stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa.
 1. System informatyczny jest zabezpieczany przez zastosowanie rozwiązań sprzętowych i programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, dostosowane do aktualnych potrzeb oraz dba o ich poprawną konfigurację uniemożliwiającą dostęp do przechowywanych danych osobom nieuprawnionym.

IV Polityka plików “cookies”

 1. Administrator danych przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika w postaci tzw. plików „cookies“.
 2. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:
 • utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika strony www,
 • zapamiętywanie zawartości Konta Użytkownika,
 • tworzenie statystyk,
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów reklamowych, w szczególności w sieci Google (profilowanie).
 1. Administrator danych wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów strony www.
 2. Administrator danych wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 3. Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę dostępu plików „cookies“ za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików „cookies“ Użytkownik może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików „cookies“ może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji serwisu.
 5. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności proszę kierować drogą elektroniczną na adres atut@atut.edu.pl