"Dobrze zrobione jest lepsze niż dobrze
powiedziane."
Benjamin Franklin

Szkolenia Kurs pilotów wycieczek Zgłoszenia

Zgłoszenia - wzór druku

 CENTRUM SZKOLENIA ATUT                        Wzór

Zgłoszenie na kurs pilotów wycieczek 2018 w* ...... (podaj miasto)


edycji........

(Prosimy wypełniać czytelnie, punkty z * są obowiązkowe )

Imię i nazwisko* .............……………………………………

Data urodzenia* ………………… miejscowość ur.*………………… 

Adres *           ………………………………………………………………………………………………

Adres korespondencyjny (jeśli inny) ……………………………………

Telefon* dom. ……….……… kom: ……………… E-mail* …………………@…………..........

Miejsce nauki / pracy              ……………………..……………………………….……………

Zniżka             NIE       TAK :      nauczyciel (zaśw.)*      student- nr leg studenckiej*:……      inne……

Rozmiar koszulki: S M L XL (dotyczy kursu intensywnego)

_______________________________________________________________________

Oświadczenie

Oświadczam, iż spełniam warunki określone dla pilotów wycieczek w Ustawie o usługach turystycznych
oraz zapoznałem się z Regulaminem szkolenia pilotów wycieczek w C.S. ATUT.

Zadatek w wysokości* ........ zł. (min. 200 zł. / intensywny min. 599 zł. / pielgrzymek min. 100 zł.) wpłaciłem na rachunek bankowy Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych nr 22 1050 1256 1000 0001 0524 0071 w dniu* ...... 2018 r. 


Wiadomo mi, iż w razie rezygnacji z kursu pobierane są potrącenia opłaty w wysokości:

               MAx. do 21 dni przed rozpoczęciem kursu 20% kosztów szkolenia (nie mniej niż 200 zł.)

               od 20 do 4 dni przed rozpoczęciem kursu 50% w. w. kosztów,

               Na 3 mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem kursu 95%  oraz po jego rozpoczęciu 100% w. w. kosztów.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w tym wysyłanie informacji na mój adres poczty elektronicznej przez Centrum Szkolenia „ATUT". Podanie danych jest dobrowolne.

 

..................... 2018 r.                                                                                                 .........................

     Data                                                                                                         Czytelny podpis*

Prosimy, zakreśl odpowiedź skąd dowiedziałeś się po raz pierwszy o naszym kursie:

Internet, znajomi, absolwenci kursu, gazeta, ulotka, plakaty,  na zajęciach w szkole/uczelni, inne.....................

__________________________________________________________________________________________

WYPEŁNIA C.S. ATUT: 

CENA:   ................                                       Podpis przyjmującego zgłoszenie: ..............................

 

kwota

data

pozostało do zapłaty

podpis przyjmującego

Zadatek:

 

 

 

 

II wpłata:

 

 

 

 

III wpłata:

 

 

 

 

 


Druk zgłoszenia do pobrania (w programie Word)