"Dobrze zrobione jest lepsze niż dobrze
powiedziane."
Benjamin Franklin

Szkolenia Kurs pilotów wycieczek Specjalność Pielgrzymki

Specjalność PIELGRZYMKI

Kurs doskonalący dla pilotów wycieczek o specjalności PIELGRZYMKI.

Najbliższe warsztaty odbędą się w Oświęcimiu w listopadzie 2018 r. Zapraszamy!

   Na kursie przekazujemy praktyczną wiedzę i istotne umiejętności związaną z organizacją pielgrzymek. Pokazujemy subtelne różnice pomiędzy wycieczką a pielgrzymką.  Poznajemy najważniejsze polskie sanktuaria i europejskie święte miejsca, przemierzając na mapie kamieniste drogi Asyżu św. Franciszka, dotykając stopy św. Piotra w Watykanie czy murów Padwy św. Antoniego. Przybliżamy historie Objawień Matki Bożej w Lourdes, Fatimie, Guadalupe, Santiago de Compostela czy w La Salette. Wyjdziemy do oświęcimskich świątyń. Dodatkowo chcemy tę wiedzę poszerzyć o treści religijne, wgłębić się w terminologię architektury, sakramentów świętych, sprawowanych w Kościele liturgii...

   Chcemy zapoznać pilotów nie tylko z tym, co jest związane z Kościołem katolickim, ale także z innymi wyznaniami, aby poznać piękno miejsc sakralnych innych religii. W kursie mogą również uczestniczyć osoby, które nie są katolikami. Jest więc stworzona przestrzeń do spotkań różnych wyznań i miejsce do poznawania różnorodności. 

   Uczulamy kandydatów na pilotów pielgrzymek, że w czasie pielgrzymowania otwierają się duże możliwości kontaktu z uczestnikami, a więc jest szansa na nowe oddziaływanie duchowe. W czasie wyjazdu cały czas grupa przebywa ze sobą, z pilotem i duszpasterzem. Wspólne przebywanie powoduje, że tworzy się mała wspólnota. Dobrze przygotowany pilot jest tu osobą bardzo ważną i potrzebną. Pielgrzymka jest wówczas przygotowana odpowiednio od każdej strony: organizacyjnej, krajoznawczej i duchowej.

Dla zainteresowanych nocleg bardzo blisko miejsca zajęć (przy Rynku Głównym).
druk zgłoszenia jak przy kursie podstawowym.
Koszt tylko 249 zł. (zadatek przy zapisie 100 zł.).
Zniżki 20% dla zgłoszeń grupowych (min. 3 osoby).
Szkolenie specjalistyczne dla czynnych pilotów wycieczek jak
i osób z aktualnie ukończonym ogólnym kursem pilotów wycieczek.